Ziek tijdens onderhandeling vaststellingsovereenkomst

Je bent al enige tijd ziek en dat vind je zelf ook erg vervelend. Blijkbaar heeft je werkgever geen geduld meer of ontbreekt het vertrouwen in je herstel. Je krijgt ondanks je ziekte een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Je wordt verzocht deze door te nemen en het liefst snel te tekenen. Kun je een vaststellingsovereenkomst tekenen tijdens ziekte? En hoe zit het met de onderhandeling?

Vaststellingsovereenkomst als je gezond bent

Een werknemer die niet ziek is, kan vrijwel altijd een vaststellingsovereenkomst tekenen die recht geeft op een WW-uitkering. Het is wel belangrijk dat de volgende punten in acht worden genomen:

  • Je houdt je aan de geldende opzegtermijn van de werkgever;
  • Je zorgt ervoor dat in de vaststellingsovereenkomst staat dat het initiatief tot ontslag aan de zijde van de werkgever ligt;
  • Je vermeldt een neutrale ontslagreden zodat je niet verwijtbaar werkloos wordt.

Daarnaast kan er onderhandeld worden over onder meer de ontslagvergoeding, vrijstelling van werkzaamheden en een eventueel concurrentiebeding. Maar hoe zit het nou met het tekenen of onderhandelen van de vaststellingsovereenkomst bij ziekte?

Vast of tijdelijk contract bij ziekte

Als je ziek bent en ontslagen wordt, is het allereerst van belang om te kijken of je een vast of tijdelijk contract hebt. Het staat je werkgever namelijk vrij om een tijdelijk contract niet te verlengen. Sinds 1 januari 2020 heb je dan wel recht op een transitievergoeding. Die transitievergoeding is ruwweg ⅓ maandsalaris per gewerkt jaar. Als je korter hebt gewerkt, dan bereken je de hoogte van je transitievergoeding naar rato.

Ook wanneer je ziek bent en een vast contract hebt, kan je werkgever je een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Als je de vaststellingsovereenkomst tekent, kan ontslag met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Maar er geldt wel een ontslagverbod tijdens ziekte. We leggen uit hoe je daarmee om kunt gaan.

Vaststellingsovereenkomst tekenen tijdens ziekte

We raden je af om zomaar een vaststellingsovereenkomst te tekenen tijdens ziekte indien je verwacht nog lang ziek te zijn. Het is wettelijk zo geregeld dat je werkgever verplicht is om je salaris door te betalen bij ziekte. Dus als jij akkoord gaat met je ontslag, zal het UWV het betalen van je WW-uitkering en je Ziektewetuitkering weigeren. Je had immers al recht op salaris vanuit je dienstverband.

Gelukkig zijn er toch mogelijkheden. Bijvoorbeeld als je weet dat je bijna hersteld bent van je ziekte, burn-out of arbeidsongeschiktheid. Of weer beter zult zijn zodra je uit dienst gaat (ontslagen wordt). Het kan namelijk zijn dat een vaststellingsovereenkomst juist een stap is naar fysiek of geestelijk herstel. Bijvoorbeeld wanneer je ziekte is veroorzaakt door een arbeidsconflict.

Onderhandelen over vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte

Ben je ziek maar wil je wel graag uit elkaar? Overweeg dan om een jurist de onderhandeling over je vaststellingsovereenkomst te laten doen. Zo word je niet onder druk gezet, stel je je WW-uitkering veilig en verhoog je meestal je ontslagvergoeding. Bovendien worden je juridische kosten vaak (deels) vergoed door je werkgever.

Show More
DeusTheme @ Instagram